Kosten van een cursus:

Administratiekosten (eenmalig) bij inschrijving € 5.-
Lidmaatschap per kalenderjaar € 15.- (na 1 juli € 7.50)

Agility

Per kwartaal € 35,00 ( 1 hond / 1 uur per week).

Gehoorzaamheid

Puppycursus € 55,00

Cursus E G € 45,00

Cursus V E G € 45,00

De voor u geldende bedragen zullen per automatische incasso geïnd worden.

Het lidmaatschap van HSC de Pijnhorst te Sint-Oedenrode is per kalenderjaar en gaat dus altijd door tot 31 december van het lopende jaar.
Opzegging dient te geschieden schriftelijk, tenminste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar en dat kan via:

e-mail aan Mia Ackermans, n.ackermans@planet.nl

Of per brief aan: Ledenadministratie HSC de Pijnhorst,
p/a Laan ten Rode 4, 5491 GH, Sint-Oedenrode.